Lịch phát sóng SCTV3 thứ 5 ngày 26-1-2017

GiờChương trình
06:00Xúc xắc xúc xẻ - Tập 4
07:00Tiểu thư đi học - Tập 33
08:00Digimon phiêu lưu ký - Tập 44
08:30Đội bay siêu đẳng - Tập 9+10
09:00Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P4 - Tập 06
09:30Huyền thoại Kungfu Panda P3 - Tập 4
10:00Cô gái đại dương P1 - Tập 10
10:30Điều chúng mình chưa biết - Tập 25+26
11:00Xúc xắc xúc xẻ - Tập 4
12:00Tiểu thư đi học - Tập 33
lịch phát sóng SCTV 3 - SEETV - Kênh thiếu nhi
13:00Digimon phiêu lưu ký - Tập 44
13:30Đội bay siêu đẳng - Tập 9+10
14:00Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P4 - Tập 06
14:30Huyền thoại Kungfu Panda P3 - Tập 4
15:00Cô gái đại dương P1 - Tập 10
15:30Điều chúng mình chưa biết - Tập 25+26
16:00Tiểu thư đi học - Tập 33
17:00Digimon phiêu lưu ký - Tập 45
17:30Đội bay siêu đẳng - Tập 11+12
18:00Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P4 - Tập 07
lịch phát sóng SCTV 3 - SEETV - Kênh thiếu nhi hôm nay
18:30Huyền thoại Kungfu Panda P3 - Tập 5
19:00Cô gái đại dương P1 - Tập 11
19:30Điều chúng mình chưa biết - Tập 27+28
20:00Xúc xắc xúc xẻ - Tập 5
21:00Tiểu thư đi học - Tập 34
22:00Huyền thoại Kungfu Panda P3 - Tập 5
22:30Cô gái đại dương P1 - Tập 11
23:00Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P4 - Tập 07
23:30Đội bay siêu đẳng - Tập 11+12