Lịch phát sóng SCTV3 thứ 7 ngày 21-1-2017

GiờChương trình
06:00Bí mật cơn lốc Ninjago P2 - Tập 12, 13, 14
07:45Ước mơ của em - Tập 151
08:00Chiến xa thần thú - Tập 23
08:30Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P4 - Tập 23
09:00Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P4 - Tập 01
09:30Chiến đội điện long - Tập 41
10:00Chiến đội điện long - Tập 42
10:30Chiến xa thần thú - Tập 37
11:00Bí mật cơn lốc Ninjago P2 - Tập 12, 13, 14
12:45Ước mơ của em - Tập 151
lịch phát sóng SCTV 3 - SEETV - Kênh thiếu nhi
13:00Boorin hiệp sĩ lợn - Tập 37
13:30Ninja rùa P3 - Tập 9
14:00Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P4 - Tập 01
14:30Chiến đội điện long - Tập 41
15:00Chiến đội điện long - Tập 42
15:30Chiến xa thần thú - Tập 37
16:00Boorin hiệp sĩ lợn - Tập 37
16:30Ninja rùa P3 - Tập 9
17:00Boorin hiệp sĩ lợn - Tập 38
17:30Ninja rùa P3 - Tập 10
lịch phát sóng SCTV 3 - SEETV - Kênh thiếu nhi hôm nay
18:00Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P4 - Tập 02
18:30Chiến đội điện long - Tập 43
18:55Chiến đội điện long - Tập 44
19:20Đội xe biến hình - Tập 29
19:30Chiến xa thần thú - Tập 40
20:00Chiến binh ma trận P3 - Tập 1, 2, 3
21:45Ước mơ của em - Tập 152
22:00Chiến đội điện long - Tập 43
22:30Chiến đội điện long - Tập 44
23:00Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P4 - Tập 02
23:30Ninja rùa P3 - Tập 10