Lịch phát sóng SCTV3 thứ 7 ngày 28-1-2017

GiờChương trình
06:00Bí mật cơn lốc Ninjago P2 - Tập 15, 16, 17
07:45Ước mơ của em - Tập 154
08:00Chiến xa thần thú - Tập 25
08:30Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P4 - Tập 25
09:00Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P4 - Tập 08
09:30Chiến đội điện long - Tập 47
10:00Chiến đội điện long - Tập 48 - Hết
10:30Chiến xa thần thú - Tập 40
11:00Bí mật cơn lốc Ninjago P2 - Tập 15, 16, 17
12:45Ước mơ của em - Tập 154
lịch phát sóng SCTV 3 - SEETV - Kênh thiếu nhi
13:00Boorin hiệp sĩ lợn - Tập 40
13:30Ninja rùa P3 - Tập 12
14:00Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P4 - Tập 08
14:30Chiến đội điện long - Tập 47
15:00Chiến đội điện long - Tập 48 - Hết
15:30Chiến xa thần thú - Tập 40
16:00Boorin hiệp sĩ lợn - Tập 40
16:30Ninja rùa P3 - Tập 12
17:00Boorin hiệp sĩ lợn - Tập 41
17:30Ninja rùa P3 - Tập 13
lịch phát sóng SCTV 3 - SEETV - Kênh thiếu nhi hôm nay
18:00Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P4 - Tập 09
18:30Đại chiến Gundam P2 - Tập 1
18:55Đại chiến Gundam P2 - Tập 2
19:20Đội xe biến hình - Tập 32
19:30Tuyệt đỉnh Yoyo - Tập 3
20:00Chiến binh ma trận P3 - Tập 4, 5, 6
21:45Ước mơ của em - Tập 155
22:00Đại chiến Gundam P2 - Tập 1
22:30Đại chiến Gundam P2 - Tập 2
23:00Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P4 - Tập 09
23:30Ninja rùa P3 - Tập 13