Lịch phát sóng SCTV4 Chủ Nhật ngày 5-2-2017

GiờChương trình
00:30Nhịp sống 365 - Số 04.2.2017
01:30Khi tình yêu trở lại (T4/32)
02:30Sắc màu đam mê (T98/122)
03:30Kẻ dối trá chân tình (T29/30)
04:30Cô gái kiêu kỳ (T33/33)
05:30Sắc màu đam mê (T99/122)
06:30Nhịp sống 365 - Số 04.2.2017
07:30Khi tình yêu trở lại (T5/32)
lịch phát sóng SCTV 4 - Kênh Giải trí tổng hợp
08:30Yêu thương không lời (T34/36)
09:30Mỹ nhân tâm kế (T34/40)
10:30Nhịp sống 365 - Số 04.2.2017
11:00Ải trần gian (T1/32)
12:00Khi tình yêu trở lại (T6/32)
13:00Sắc màu đam mê (T100/122)
14:00Kẻ dối trá chân tình (T30/30)
15:00Yêu thương không lời (T35/36)
lịch phát sóng SCTV 4 - Kênh Giải trí tổng hợp hôm nay
16:00Mỹ nhân tâm kế (T35/40)
17:00Khi tình yêu trở lại (T7/32)
18:00Nhịp sống 365 - Số 05.2.2017
18:45Sắc màu đam mê (T101/122)
19:45Hồi xuân (T1/5)
20:45Yêu thương không lời (T36/36)
21:45Mỹ nhân tâm kế (T36/40)
22:45Nhịp sống 365 - Số 04.2.2017
23:15Cô gái kiêu kỳ (T33/33)