Lịch phát sóng SCTV4 thứ 2 ngày 13-2-2017

GiờChương trình
00:30Nhịp sống 365 - Số 12.2.2017
01:30Khi tình yêu trở lại (T12/32)
02:30Sắc màu đam mê (T106/122)
03:30Khoảnh khắc tình cờ (T2/44)
04:30Ải trần gian (T8/32)
05:30Sắc màu đam mê (T107/122)
06:30Nhịp sống 365 - Số 12.2.2017
07:30Khi tình yêu trở lại (T13/32)
lịch phát sóng SCTV 4 - Kênh Giải trí tổng hợp
08:30Hôn lễ vĩnh hằng (T6/22)
09:30Long môn tiêu cục (T2/40)
10:30Nhịp sống 365 - Số 12.2.2017
11:00Ải trần gian (T9/32)
12:00Khi tình yêu trở lại (T14/32)
13:00Sắc màu đam mê (T108/122)
14:00Khoảnh khắc tình cờ (T3/44)
15:00Hôn lễ vĩnh hằng (T7/22)
lịch phát sóng SCTV 4 - Kênh Giải trí tổng hợp hôm nay
16:00Long môn tiêu cục (T3/40)
17:00Khi tình yêu trở lại (T15/32)
18:00Nhịp sống 365 - Số 13.2.2017
18:45Sắc màu đam mê (T109/122)
19:45Khoảnh khắc tình cờ (T4/44)
20:45Hôn lễ vĩnh hằng (T8/22)
21:45Long môn tiêu cục (T4/40)
22:45Nhịp sống 365 - Số 12.2.2017
23:15Ải trần gian (T8/32)