Lịch phát sóng SCTV4 thứ 2 ngày 23-1-2017

GiờChương trình
00:30Nhịp sống 365 - Số 22.1.2017
01:30Thiên trường địa cửu (T66/75)
02:30Sắc màu đam mê (T85/122)
03:30Kẻ dối trá chân tình (T16/30)
04:30Cô gái kiêu kỳ (T20/33)
05:30Sắc màu đam mê (T86/122)
06:30Nhịp sống 365 - Số 22.1.2017
07:30Thiên trường địa cửu (T67/75)
lịch phát sóng SCTV 4 - Kênh Giải trí tổng hợp
08:30Yêu thương không lời (T21/36)
09:30Mỹ nhân tâm kế (T21/40)
10:30Nhịp sống 365 - Số 22.1.2017
11:00Cô gái kiêu kỳ (T21/33)
12:00Thiên trường địa cửu (T68/75)
13:00Sắc màu đam mê (T87/122)
14:00Kẻ dối trá chân tình (T17/30)
15:00Yêu thương không lời (T22/36)
lịch phát sóng SCTV 4 - Kênh Giải trí tổng hợp hôm nay
16:00Mỹ nhân tâm kế (T22/40)
17:00Thiên trường địa cửu (T69/75)
18:00Nhịp sống 365 - Số 23.1.2017
18:45Sắc màu đam mê (T88/122)
19:45Kẻ dối trá chân tình (T18/30)
20:45Yêu thương không lời (T23/36)
21:45Mỹ nhân tâm kế (T23/40)
22:45Nhịp sống 365 - Số 22.1.2017
23:15Cô gái kiêu kỳ (T20/33)