Lịch phát sóng SCTV4 thứ 4 ngày 1-2-2017

GiờChương trình
00:30Nhịp sống 365 - Số 31.1.2017
01:30Thiên trường địa cửu (T75/75)
02:30Sắc màu đam mê (T94/122)
03:30Kẻ dối trá chân tình (T25/30)
04:30Cô gái kiêu kỳ (T29/33)
05:30Sắc màu đam mê (T95/122)
06:30Nhịp sống 365 - Số 31.1.2017
07:30Khi tình yêu trở lại (T1/32)
lịch phát sóng SCTV 4 - Kênh Giải trí tổng hợp
08:30Yêu thương không lời (T30/36)
09:30Mỹ nhân tâm kế (T30/40)
10:30Nhịp sống 365 - Số 31.1.2017
11:00Cô gái kiêu kỳ (T30/33)
12:00Khi tình yêu trở lại (T2/32)
13:00Sắc màu đam mê (T96/122)
14:00Kẻ dối trá chân tình (T26/30)
15:00Yêu thương không lời (T31/36)
lịch phát sóng SCTV 4 - Kênh Giải trí tổng hợp hôm nay
16:00Mỹ nhân tâm kế (T31/40)
17:00Khi tình yêu trở lại (T3/32)
18:00Nhịp sống 365 - Số 01.2.2017
18:45Sắc màu đam mê (T97/122)
19:45Kẻ dối trá chân tình (T27/30)
20:45Yêu thương không lời (T32/36)
21:45Mỹ nhân tâm kế (T32/40)
22:45Nhịp sống 365 - Số 31.1.2017
23:15Cô gái kiêu kỳ (T29/33)