Lịch phát sóng SCTV4 thứ 4 ngày 18-1-2017

GiờChương trình
00:30Nhịp sống 365 - Số 17.1.2017
01:30Thiên trường địa cửu (T61/75)
02:30Sắc màu đam mê (T80/122)
03:30Kẻ dối trá chân tình (T11/30)
04:30Cô gái kiêu kỳ (T15/33)
05:30Sắc màu đam mê (T81/122)
06:30Nhịp sống 365 - Số 17.1.2017
07:30Thiên trường địa cửu (T62/75)
lịch phát sóng SCTV 4 - Kênh Giải trí tổng hợp
08:30Yêu thương không lời (T16/36)
09:30Mỹ nhân tâm kế (T16/40)
10:30Nhịp sống 365 - Số 17.1.2017
11:00Cô gái kiêu kỳ (T16/33)
12:00Thiên trường địa cửu (T63/75)
13:00Sắc màu đam mê (T82/122)
14:00Kẻ dối trá chân tình (T12/30)
15:00Yêu thương không lời (T17/36)
lịch phát sóng SCTV 4 - Kênh Giải trí tổng hợp hôm nay
16:00Mỹ nhân tâm kế (T17/40)
17:00Thiên trường địa cửu (T64/75)
18:00Nhịp sống 365 - Số 18.1.2017
18:45Sắc màu đam mê (T83/122)
19:45Kẻ dối trá chân tình (T13/30)
20:45Yêu thương không lời (T18/36)
21:45Mỹ nhân tâm kế (T18/40)
22:45Nhịp sống 365 - Số 17.1.2017
23:15Cô gái kiêu kỳ (T15/33)