Lịch phát sóng SCTV4 thứ 6 ngày 27-1-2017

GiờChương trình
00:30Nhịp sống 365 - Số 26.1.2017
01:30Thiên trường địa cửu (T70/75)
02:30Sắc màu đam mê (T89/122)
03:30Kẻ dối trá chân tình (T20/30)
04:30Cô gái kiêu kỳ (T24/33)
05:30Sắc màu đam mê (T90/122)
06:30Nhịp sống 365 - Số 26.1.2017
07:30Thiên trường địa cửu (T71/75)
lịch phát sóng SCTV 4 - Kênh Giải trí tổng hợp
08:30Yêu thương không lời (T25/36)
09:30Mỹ nhân tâm kế (T25/40)
10:30Nhịp sống 365 - Số 26.1.2017
11:00Cô gái kiêu kỳ (T25/33)
12:00Thiên trường địa cửu (T72/75)
13:00Sắc màu đam mê (T91/122)
14:00Kẻ dối trá chân tình (T21/30)
15:00Yêu thương không lời (T26/36)
lịch phát sóng SCTV 4 - Kênh Giải trí tổng hợp hôm nay
16:00Mỹ nhân tâm kế (T26/40)
17:00Thiên trường địa cửu (T73/75)
18:00Nhịp sống 365 - Số 27.1.2017
18:45Sắc màu đam mê (T92/122)
19:45Kẻ dối trá chân tình (T22/30)
20:45Yêu thương không lời (T27/36)
21:45Mỹ nhân tâm kế (T27/40)
22:45Nhịp sống 365 - Số 26.1.2017
23:15Cô gái kiêu kỳ (T24/33)