Lịch phát sóng SCTV7 Chủ Nhật ngày 19-2-2017

GiờChương trình
00:00Hạng Võ Ngu Cơ (SPN -P2)
01:30TQRT -Số 147
02:00Tam đả Châu Ngọc Long (SPN -P3)
03:30Di sản văn hóa 161
04:00Ca nhạc 18
04:30Ghen
05:00TQRT -Số 147
05:30Kiếp nào có yêu nhau (SPN -P1)
07:00Hương sầu riêng (T23/30)
lịch phát sóng SCTV 7 - Sân khấu, Văn nghệ Tổng hợp
08:00Đồng nghiệp gặp nhau
08:30Sa lưới (TN-P1)
10:00Tìm chồng cho vợ tôi (T7/44)
11:00Nhân tình & kẻ trộm
11:30Đại gia không chồng (T25/48)
12:30Sa lưới (TN-P2)
14:00Ghen
14:30Châu sa (T14/35)
15:30Kiếp nào có yêu nhau (SPN -P2)
lịch phát sóng SCTV 7 - Sân khấu, Văn nghệ Tổng hợp hôm nay
17:00Di sản văn hóa 162
17:30TQRT -Số 148
18:00Hương sầu riêng (T24/30)
19:00Số xui
19:30Tìm chồng cho vợ tôi (T8/44)
20:30TQRT -Số 149
21:00Châu sa (T15/35)
22:00Ca nhạc 18
22:30Nhân tình & kẻ trộm
23:00Đại gia không chồng (T25/48)