Lịch phát sóng SCTV7 Chủ Nhật ngày 5-2-2017

GiờChương trình
00:00Cây sầu đâu sinh đôi (SPN -P1)
01:30TQRT -Số 133
02:00Không chồng (SPN -P1)
03:30Di sản văn hóa 154
04:00Ca nhạc 4
04:30Nụ cười vàng _Chàng Liêu về trần P2
05:00TQRT -Số 133
05:30Cây sầu đâu sinh đôi (SPN -P2)
07:00Hương sầu riêng (T9/30)
lịch phát sóng SCTV 7 - Sân khấu, Văn nghệ Tổng hợp
08:00Tình biển T1
08:30Không chồng (SPN -P2)
10:00Tình như tia nắng (T32/39)
11:00Tình biển T2
11:30Đại gia không chồng (T11/48)
12:30Không chồng (SPN -P3)
14:00Nụ cười vàng_Chuyện bé hành ao
14:30Vật chứng mong manh (T33/33)
15:30Cây sầu đâu sinh đôi (SPN -P3)
lịch phát sóng SCTV 7 - Sân khấu, Văn nghệ Tổng hợp hôm nay
17:00Di sản văn hóa 155
17:30TQRT -Số 134
18:00Hương sầu riêng (T10/30)
19:00Nụ cười vàng_Chuyện chàng chiến binh đất sét
19:30Tình như tia nắng (T33/39)
20:30TQRT -Số 135
21:00Châu sa (T1/35)
22:00Ca nhạc 4
22:30Tình biển T2
23:00Đại gia không chồng (T11/48)