Lịch phát sóng SCTV7 thứ 2 ngày 13-2-2017

GiờChương trình
00:00Đồng tiền Vạn Lịch (SX2 -P2)
01:30TQRT -Số 141
02:00Tình đời (HAT -P2)
03:30Di sản văn hóa 158
04:00Ca nhạc 12
04:30Nụ cười vàng_Họa mi thi hót
05:00TQRT -Số 141
05:30Duyên kiếp tội chàng (SPN -P1)
07:00Hương sầu riêng (T17/30)
lịch phát sóng SCTV 7 - Sân khấu, Văn nghệ Tổng hợp
08:00Cắt dây tơ hồng T1
08:30Tình xa nghĩa lạ (SPN -P1)
10:00Tìm chồng cho vợ tôi (T1/44)
11:00Cắt dây tơ hồng T2
11:30Đại gia không chồng (T19/48)
12:30Tình xa nghĩa lạ (SPN -P2)
14:00Nụ cười vàng_Họa mi thi hót
14:30Châu sa (T8/35)
15:30Duyên kiếp tội chàng (SPN -P2)
lịch phát sóng SCTV 7 - Sân khấu, Văn nghệ Tổng hợp hôm nay
17:00Di sản văn hóa 159
17:30TQRT -Số 142
18:00Hương sầu riêng (T18/30)
19:00Nụ cười vàng _Lọ nước thần
19:30Tìm chồng cho vợ tôi (T2/44)
20:30TQRT -Số 143
21:00Châu sa (T9/35)
22:00Ca nhạc 12
22:30Cắt dây tơ hồng T2
23:00Đại gia không chồng (T19/48)