Lịch phát sóng SCTV7 thứ 2 ngày 23-1-2017

GiờChương trình
00:00Mưa cuối mùa (NĐC -P2)
01:30TQRT -Số 120
02:00Sương lạnh tháp cô đơn (SPN -P1)
03:30Làng nghề 27
04:00Ca nhạc 25
04:30MC đa năng
05:00TQRT -Số 120
05:30Hoa đồng cỏ nội (SPN -P1)
07:00Hãy để anh yêu em (T34/38)
lịch phát sóng SCTV 7 - Sân khấu, Văn nghệ Tổng hợp
08:00Đất lỡ T4
08:30Sương lạnh tháp cô đơn (SPN -P2)
10:00Tình như tia nắng (T19/39)
11:00Đau gì như thế T1
11:30Hoa đồng nội (T38/40)
12:30Tuyết giăng đầu núi (SPN -P1)
14:00Nụ cười vàng_Alibàba và 40 chiến hữu
14:30Vật chứng mong manh (T20/33)
15:30Hoa đồng cỏ nội (SPN -P2)
lịch phát sóng SCTV 7 - Sân khấu, Văn nghệ Tổng hợp hôm nay
17:00Làng nghề 28
17:30TQRT -Số 121
18:00Hãy để anh yêu em (T35/38)
19:00Nụ cười vàng_Âm mưu phụ tình
19:30Tình như tia nắng (T20/39)
20:30TQRT -Số 122
21:00Vật chứng mong manh (T21/33)
22:00Ca nhạc 25
22:30Đau gì như thế T1
23:00Hoa đồng nội (T38/40)