Lịch phát sóng SCTV7 thứ 3 ngày 24-1-2017

GiờChương trình
00:00Hoa đồng cỏ nội (SPN -P1)
01:30TQRT -Số 121
02:00Sương lạnh tháp cô đơn (SPN -P2)
03:30Di sản văn hóa 148
04:00Ca nhạc 26
04:30Nụ cười vàng_Alibàba và 40 chiến hữu
05:00TQRT -Số 121
05:30Hoa đồng cỏ nội (SPN -P2)
07:00Hãy để anh yêu em (T35/38)
lịch phát sóng SCTV 7 - Sân khấu, Văn nghệ Tổng hợp
08:00Đau gì như thế T1
08:30Tuyết giăng đầu núi (SPN -P1)
10:00Tình như tia nắng (T20/39)
11:00Đau gì như thế T2
11:30Hoa đồng nội (T39/40)
12:30Tuyết giăng đầu núi (SPN -P2)
14:00Nụ cười vàng_Âm mưu phụ tình
14:30Vật chứng mong manh (T21/33)
15:30Hoa đồng cỏ nội (SPN -P3)
lịch phát sóng SCTV 7 - Sân khấu, Văn nghệ Tổng hợp hôm nay
17:00Di sản văn hóa 149
17:30TQRT -Số 122
18:00Hãy để anh yêu em (T36/38)
19:00Nụ cười vàng_Anh hùng xạ hàng ngoại P1
19:30Tình như tia nắng (T21/39)
20:30TQRT -Số 123
21:00Vật chứng mong manh (T22/33)
22:00Ca nhạc 26
22:30Đau gì như thế T2
23:00Hoa đồng nội (T39/40)