Lịch phát sóng SCTV7 thứ 4 ngày 1-2-2017

GiờChương trình
00:00Cây tre trăm đốt (NĐC -P1)
01:30TQRT -Số 129
02:00Bướm lượn vườn xuân (SX2-P1)
03:30Di sản văn hóa 152
04:00Ca nhạc 34
04:30Nụ cười vàng_Cây khế cây vàng
05:00TQRT -Số 129
05:30Cây tre trăm đốt (NĐC -P2)
07:00Hương sầu riêng (T5/30)
lịch phát sóng SCTV 7 - Sân khấu, Văn nghệ Tổng hợp
08:00Hai dốt lên thành phố T5
08:30Bướm lượn vườn xuân (SX2-P2)
10:00Tình như tia nắng (T28/39)
11:00Hai dốt lên thành phố T6
11:30Đại gia không chồng (T7/48)
12:30Bảy con yêu nhền nhện (SPN -P1)
14:00Nụ cười vàng_Cây tre 10 đốt P1
14:30Vật chứng mong manh (T29/33)
15:30Nối nhịp cầu duyên (PAN -P1)
lịch phát sóng SCTV 7 - Sân khấu, Văn nghệ Tổng hợp hôm nay
17:00Di sản văn hóa 153
17:30TQRT -Số 130
18:00Hương sầu riêng (T6/30)
19:00Nụ cười vàng_Cây tre 10 đốt P2
19:30Tình như tia nắng (T29/39)
20:30TQRT -Số 131
21:00Vật chứng mong manh (T30/33)
22:00Ca nhạc 34
22:30Hai dốt lên thành phố T6
23:00Đại gia không chồng (T7/48)