Lịch phát sóng SCTV7 thứ 4 ngày 15-2-2017

GiờChương trình
00:00Duyên kiếp tội chàng (SPN -P2)
01:30TQRT -Số 143
02:00Tình xa nghĩa lạ (SPN -P2)
03:30Di sản văn hóa 159
04:00Ca nhạc 14
04:30Người trong mộng
05:00TQRT -Số 143
05:30Kén chồng (SPN -P1)
07:00Hương sầu riêng (T19/30)
lịch phát sóng SCTV 7 - Sân khấu, Văn nghệ Tổng hợp
08:00Cô Hến ngày nay
08:30Tình xa nghĩa lạ (SPN -P3)
10:00Tìm chồng cho vợ tôi (T3/44)
11:00Cỏ non
11:30Đại gia không chồng (T21/48)
12:30Tam đả Châu Ngọc Long (SPN -P1)
14:00Người trong mộng
14:30Châu sa (T10/35)
15:30Kén chồng (SPN -P2)
lịch phát sóng SCTV 7 - Sân khấu, Văn nghệ Tổng hợp hôm nay
17:00Di sản văn hóa 160
17:30TQRT -Số 144
18:00Hương sầu riêng (T20/30)
19:00Mê hồn trận
19:30Tìm chồng cho vợ tôi (T4/44)
20:30TQRT -Số 145
21:00Châu sa (T11/35)
22:00Ca nhạc 14
22:30Cỏ non
23:00Đại gia không chồng (T21/48)