Lịch phát sóng SCTV7 thứ 5 ngày 16-2-2017

GiờChương trình
00:00Kén chồng (SPN -P1)
01:30TQRT -Số 144
02:00Tình xa nghĩa lạ (SPN -P3)
03:30Làng nghề 39
04:00Ca nhạc 15
04:30Mê hồn trận
05:00TQRT -Số 144
05:30Kén chồng (SPN -P2)
07:00Hương sầu riêng (T20/30)
lịch phát sóng SCTV 7 - Sân khấu, Văn nghệ Tổng hợp
08:00Cỏ non
08:30Tam đả Châu Ngọc Long (SPN -P1)
10:00Tìm chồng cho vợ tôi (T4/44)
11:00Cuộc chiến giữa các vị thần
11:30Đại gia không chồng (T22/48)
12:30Tam đả Châu Ngọc Long (SPN -P2)
14:00Mê hồn trận
14:30Châu sa (T11/35)
15:30Hạng Võ Ngu Cơ (SPN -P1)
lịch phát sóng SCTV 7 - Sân khấu, Văn nghệ Tổng hợp hôm nay
17:00Làng nghề 40
17:30TQRT -Số 145
18:00Hương sầu riêng (T21/30)
19:00Phao nổi phao chìm
19:30Tìm chồng cho vợ tôi (T5/44)
20:30TQRT -Số 146
21:00Châu sa (T12/35)
22:00Ca nhạc 15
22:30Cuộc chiến giữa các vị thần
23:00Đại gia không chồng (T22/48)