Lịch phát sóng SCTV7 thứ 5 ngày 2-2-2017

GiờChương trình
00:00Cây tre trăm đốt (NĐC -P2)
01:30TQRT -Số 130
02:00Bướm lượn vườn xuân (SX2-P2)
03:30Làng nghề 32
04:00Ca nhạc 1
04:30Nụ cười vàng_Cây tre 10 đốt P1
05:00TQRT -Số 130
05:30Nối nhịp cầu duyên (PAN -P1)
07:00Hương sầu riêng (T6/30)
lịch phát sóng SCTV 7 - Sân khấu, Văn nghệ Tổng hợp
08:00Hai dốt lên thành phố T6
08:30Bảy con yêu nhền nhện (SPN -P1)
10:00Tình như tia nắng (T29/39)
11:00Hai dốt lên thành phố T7
11:30Đại gia không chồng (T8/48)
12:30Bảy con yêu nhền nhện (SPN -P2)
14:00Nụ cười vàng_Cây tre 10 đốt P2
14:30Vật chứng mong manh (T30/33)
15:30Nối nhịp cầu duyên (PAN -P2)
lịch phát sóng SCTV 7 - Sân khấu, Văn nghệ Tổng hợp hôm nay
17:00Làng nghề 33
17:30TQRT -Số 131
18:00Hương sầu riêng (T7/30)
19:00Nụ cười vàng _Chàng Liêu về trần P1
19:30Tình như tia nắng (T30/39)
20:30TQRT -Số 132
21:00Vật chứng mong manh (T31/33)
22:00Ca nhạc 1
22:30Hai dốt lên thành phố T7
23:00Đại gia không chồng (T8/48)