Lịch phát sóng SCTV7 thứ 6 ngày 3-2-2017

GiờChương trình
00:00Nối nhịp cầu duyên (PAN -P1)
01:30TQRT -Số 131
02:00Bảy con yêu nhền nhện (SPN -P1)
03:30Di sản văn hóa 153
04:00Ca nhạc 2
04:30Nụ cười vàng_Cây tre 10 đốt P2
05:00TQRT -Số 131
05:30Nối nhịp cầu duyên (PAN -P2)
07:00Hương sầu riêng (T7/30)
lịch phát sóng SCTV 7 - Sân khấu, Văn nghệ Tổng hợp
08:00Hai dốt lên thành phố T7
08:30Bảy con yêu nhền nhện (SPN -P2)
10:00Tình như tia nắng (T30/39)
11:00Hai dốt lên thành phố T8
11:30Đại gia không chồng (T9/48)
12:30Không chồng (SPN -P1)
14:00Nụ cười vàng _Chàng Liêu về trần P1
14:30Vật chứng mong manh (T31/33)
15:30Cây sầu đâu sinh đôi (SPN -P1)
lịch phát sóng SCTV 7 - Sân khấu, Văn nghệ Tổng hợp hôm nay
17:00Di sản văn hóa 154
17:30TQRT -Số 132
18:00Hương sầu riêng (T8/30)
19:00Nụ cười vàng _Chàng Liêu về trần P2
19:30Tình như tia nắng (T31/39)
20:30TQRT -Số 133
21:00Vật chứng mong manh (T32/33)
22:00Ca nhạc 2
22:30Hai dốt lên thành phố T8
23:00Đại gia không chồng (T9/48)