Lịch phát sóng SCTV7 thứ 7 ngày 18-2-2017

GiờChương trình
00:00Hạng Võ Ngu Cơ (SPN -P1)
01:30TQRT -Số 146
02:00Tam đả Châu Ngọc Long (SPN -P2)
03:30Làng nghề 40
04:00Ca nhạc 17
04:30Quy hoạch một chút
05:00TQRT -Số 146
05:30Hạng Võ Ngu Cơ (SPN -P2)
07:00Hương sầu riêng (T22/30)
lịch phát sóng SCTV 7 - Sân khấu, Văn nghệ Tổng hợp
08:00Đề sinh viên
08:30Tam đả Châu Ngọc Long (SPN -P3)
10:00Tìm chồng cho vợ tôi (T6/44)
11:00Đồng nghiệp gặp nhau
11:30Đại gia không chồng (T24/48)
12:30Sa lưới (TN-P1)
14:00Quy hoạch một chút
14:30Châu sa (T13/35)
15:30Kiếp nào có yêu nhau (SPN -P1)
lịch phát sóng SCTV 7 - Sân khấu, Văn nghệ Tổng hợp hôm nay
17:00Làng nghề 41
17:30TQRT -Số 147
18:00Hương sầu riêng (T23/30)
19:00Ghen
19:30Tìm chồng cho vợ tôi (T7/44)
20:30TQRT -Số 148
21:00Châu sa (T14/35)
22:00Ca nhạc 17
22:30Đồng nghiệp gặp nhau
23:00Đại gia không chồng (T24/48)