Lịch phát sóng SCTV9 Chủ Nhật ngày 22-1-2017

GiờChương trình
01:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T2
02:00ẨM THỰC TRANH TÀI T14
03:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T4
04:00ẨM THỰC TRANH TÀI T15
05:00HƯƠNG SẮC CUỘC ĐỜI T14
06:00ĐẤU TRÍ T13
07:00PHẬN NỮ LONG ĐONG T26 (HẾT)
08:00HƯƠNG SẮC CUỘC ĐỜI T15
lịch phát sóng SCTV 9 - Kênh phim Châu Á
09:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T3
10:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T5
11:00ĐẤU TRÍ T14
12:00HƯƠNG SẮC CUỘC ĐỜI T16
13:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T4
14:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T2
15:00TRUYỀN THUYẾT LIÊU TRAI II - T33
16:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T6
lịch phát sóng SCTV 9 - Kênh phim Châu Á hôm nay
17:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T3
18:00HƯƠNG SẮC CUỘC ĐỜI T17
19:00TRUYỀN THUYẾT LIÊU TRAI II - T34
20:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T7
21:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T5
22:00ĐẤU TRÍ T12
23:00PHẬN NỮ LONG ĐONG T26 (HẾT)