Lịch phát sóng SCTV9 Chủ Nhật ngày 5-2-2017

GiờChương trình
01:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T16
02:00ẨM THỰC TRANH TÀI T24
03:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T17
04:00ẨM THỰC TRANH TÀI T25 (HẾT)
05:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG T9
06:00THẦN THÁM PHÚC LỘC THỌ T7
07:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T15
08:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG T10
lịch phát sóng SCTV 9 - Kênh phim Châu Á
09:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T17
10:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T18
11:00THẦN THÁM PHÚC LỘC THỌ T8
12:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG T11
13:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T18
14:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T16
15:00TRUYỀN THUYẾT LIÊU TRAI II - T35
16:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T19
lịch phát sóng SCTV 9 - Kênh phim Châu Á hôm nay
17:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T17
18:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG T12
19:00TRUYỀN THUYẾT LIÊU TRAI II - T36
20:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T20
21:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T19
22:00THẦN THÁM PHÚC LỘC THỌ T6
23:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T15