Lịch phát sóng SCTV9 thứ 2 ngày 23-1-2017

GiờChương trình
01:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T3
02:00ẨM THỰC TRANH TÀI T15
03:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T5
04:00TRUYỀN THUYẾT LIÊU TRAI II - T33
05:00HƯƠNG SẮC CUỘC ĐỜI T15
06:00ĐẤU TRÍ T14
07:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T2
08:00HƯƠNG SẮC CUỘC ĐỜI T16
lịch phát sóng SCTV 9 - Kênh phim Châu Á
09:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T4
10:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T6
11:00ĐẤU TRÍ T15
12:00HƯƠNG SẮC CUỘC ĐỜI T17
13:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T5
14:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T3
15:00TRUYỀN THUYẾT LIÊU TRAI II - T34
16:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T7
lịch phát sóng SCTV 9 - Kênh phim Châu Á hôm nay
17:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T4
18:00HƯƠNG SẮC CUỘC ĐỜI T18
19:00ẨM THỰC TRANH TÀI T16
20:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T8
21:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T6
22:00ĐẤU TRÍ T13
23:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T2