Lịch phát sóng SCTV9 thứ 3 ngày 14-2-2017

GiờChương trình
01:00BÀN TAY NHÂN ÁI III - T5
02:00THẦN TÀI ĐẾN T6
03:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T26
04:00THẦN TÀI ĐẾN T7
05:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG T18
06:00THẦN THÁM PHÚC LỘC THỌ T16
07:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T24
08:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG T19
lịch phát sóng SCTV 9 - Kênh phim Châu Á
09:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T27
10:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T28 (HẾT)
11:00THẦN THÁM PHÚC LỘC THỌ T17
12:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG T20
13:00BÀN TAY NHÂN ÁI III - T6
14:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T25
15:00THẦN TÀI ĐẾN T8
16:00THẦN TÀI ĐẾN T9
lịch phát sóng SCTV 9 - Kênh phim Châu Á hôm nay
17:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T26
18:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG T21
19:00THẦN TÀI ĐẾN T10
20:00THẦN TÀI ĐẾN T11
21:00BÀN TAY NHÂN ÁI III - T7
22:00THẦN THÁM PHÚC LỘC THỌ T15
23:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T24