Lịch phát sóng SCTV9 thứ 3 ngày 24-1-2017

GiờChương trình
01:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T4
02:00TRUYỀN THUYẾT LIÊU TRAI II - T33
03:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T6
04:00TRUYỀN THUYẾT LIÊU TRAI II - T34
05:00HƯƠNG SẮC CUỘC ĐỜI T16
06:00ĐẤU TRÍ T15
07:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T3
08:00HƯƠNG SẮC CUỘC ĐỜI T17
lịch phát sóng SCTV 9 - Kênh phim Châu Á
09:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T5
10:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T7
11:00ĐẤU TRÍ T16
12:00HƯƠNG SẮC CUỘC ĐỜI T18
13:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T6
14:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T4
15:00ẨM THỰC TRANH TÀI T16
16:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T8
lịch phát sóng SCTV 9 - Kênh phim Châu Á hôm nay
17:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T5
18:00HƯƠNG SẮC CUỘC ĐỜI T19
19:00ẨM THỰC TRANH TÀI T17
20:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T9
21:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T7
22:00ĐẤU TRÍ T14
23:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T3