Lịch phát sóng SCTV9 thứ 4 ngày 1-2-2017

GiờChương trình
01:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T12
02:00LÚC TÌNH YÊU ĐẾN T3 (HẾT)
03:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T13
04:00ẨM THỰC TRANH TÀI T21
05:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG T5
06:00THẦN THÁM PHÚC LỘC THỌ T3
07:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T11
08:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG T6
lịch phát sóng SCTV 9 - Kênh phim Châu Á
09:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T13
10:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T14
11:00THẦN THÁM PHÚC LỘC THỌ T4
12:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG T7
13:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T14
14:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T12
15:00ẨM THỰC TRANH TÀI T22
16:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T15
lịch phát sóng SCTV 9 - Kênh phim Châu Á hôm nay
17:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T13
18:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG T8
19:00ẨM THỰC TRANH TÀI T23
20:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T16
21:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T15
22:00THẦN THÁM PHÚC LỘC THỌ T2
23:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T11