Lịch phát sóng SCTV9 thứ 4 ngày 15-2-2017

GiờChương trình
01:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T28 (HẾT)
02:00THẦN TÀI ĐẾN T7
03:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T28 (HẾT)
04:00THẦN TÀI ĐẾN T8
05:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG T19
06:00THẦN THÁM PHÚC LỘC THỌ T17
07:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T25
08:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG T20
lịch phát sóng SCTV 9 - Kênh phim Châu Á
09:00BÀN TAY NHÂN ÁI III - T6
10:00THẦN TÀI ĐẾN T9
11:00THẦN THÁM PHÚC LỘC THỌ T18
12:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG T21
13:00BÀN TAY NHÂN ÁI III - T7
14:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T26
15:00THẦN TÀI ĐẾN T10
16:00THẦN TÀI ĐẾN T11
lịch phát sóng SCTV 9 - Kênh phim Châu Á hôm nay
17:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T27
18:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG T22
19:00THẦN TÀI ĐẾN T12
20:00THẦN TÀI ĐẾN T13
21:00BÀN TAY NHÂN ÁI III - T8
22:00THẦN THÁM PHÚC LỘC THỌ T16
23:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T25