Lịch phát sóng SCTV9 thứ 4 ngày 18-1-2017

GiờChương trình
01:00BÀN TAY NHÂN ÁI 2 - T38
02:00TRUYỀN THUYẾT LIÊU TRAI II - T31
03:00TRUYỀN THUYẾT LIÊU TRAI II - T32
04:00ẨM THỰC TRANH TÀI T11
05:00HƯƠNG SẮC CUỘC ĐỜI T10
06:00ĐẤU TRÍ T9
07:00PHẬN NỮ LONG ĐONG T22
08:00HƯƠNG SẮC CUỘC ĐỜI T11
lịch phát sóng SCTV 9 - Kênh phim Châu Á
09:00BÀN TAY NHÂN ÁI 2 - T39
10:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T1
11:00ĐẤU TRÍ T10
12:00HƯƠNG SẮC CUỘC ĐỜI T12
13:00BÀN TAY NHÂN ÁI 2 - T40 (HẾT)
14:00PHẬN NỮ LONG ĐONG T23
15:00ẨM THỰC TRANH TÀI T12
16:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T2
lịch phát sóng SCTV 9 - Kênh phim Châu Á hôm nay
17:00PHẬN NỮ LONG ĐONG T24
18:00HƯƠNG SẮC CUỘC ĐỜI T13
19:00ẨM THỰC TRANH TÀI T13
20:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T3
21:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T1
22:00ĐẤU TRÍ T8
23:00PHẬN NỮ LONG ĐONG T22