Lịch phát sóng SCTV9 thứ 5 ngày 16-2-2017

GiờChương trình
01:00BÀN TAY NHÂN ÁI III - T6
02:00THẦN TÀI ĐẾN T8
03:00THẦN TÀI ĐẾN T9
04:00THẦN TÀI ĐẾN T10
05:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG T20
06:00THẦN THÁM PHÚC LỘC THỌ T18
07:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T26
08:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG T21
lịch phát sóng SCTV 9 - Kênh phim Châu Á
09:00BÀN TAY NHÂN ÁI III - T7
10:00THẦN TÀI ĐẾN T11
11:00THẦN THÁM PHÚC LỘC THỌ T19
12:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG T22
13:00BÀN TAY NHÂN ÁI III - T8
14:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T27
15:00THẦN TÀI ĐẾN T12
16:00THẦN TÀI ĐẾN T13
lịch phát sóng SCTV 9 - Kênh phim Châu Á hôm nay
17:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T28
18:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG T23
19:00THẦN TÀI ĐẾN T14
20:00THẦN TÀI ĐẾN T15
21:00BÀN TAY NHÂN ÁI III - T9
22:00THẦN THÁM PHÚC LỘC THỌ T17
23:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T26