Lịch phát sóng SCTV9 thứ 5 ngày 19-1-2017

GiờChương trình
01:00BÀN TAY NHÂN ÁI 2 - T39
02:00ẨM THỰC TRANH TÀI T11
03:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T1
04:00ẨM THỰC TRANH TÀI T12
05:00HƯƠNG SẮC CUỘC ĐỜI T11
06:00ĐẤU TRÍ T10
07:00PHẬN NỮ LONG ĐONG T23
08:00HƯƠNG SẮC CUỘC ĐỜI T12
lịch phát sóng SCTV 9 - Kênh phim Châu Á
09:00BÀN TAY NHÂN ÁI 2 - T40 (HẾT)
10:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T2
11:00ĐẤU TRÍ T11
12:00HƯƠNG SẮC CUỘC ĐỜI T13
13:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T1
14:00PHẬN NỮ LONG ĐONG T24
15:00ẨM THỰC TRANH TÀI T13
16:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T3
lịch phát sóng SCTV 9 - Kênh phim Châu Á hôm nay
17:00PHẬN NỮ LONG ĐONG T25
18:00HƯƠNG SẮC CUỘC ĐỜI T14
19:00ẨM THỰC TRANH TÀI T14
20:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T4
21:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T2
22:00ĐẤU TRÍ T9
23:00PHẬN NỮ LONG ĐONG T23