Lịch phát sóng SCTV9 thứ 5 ngày 26-1-2017

GiờChương trình
01:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T6
02:00ẨM THỰC TRANH TÀI T16
03:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T8
04:00ẨM THỰC TRANH TÀI T17
05:00HƯƠNG SẮC CUỘC ĐỜI T18
06:00ĐẤU TRÍ T17
07:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T5
08:00HƯƠNG SẮC CUỘC ĐỜI T19
lịch phát sóng SCTV 9 - Kênh phim Châu Á
09:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T7
10:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T9
11:00ĐẤU TRÍ T18
12:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG T1
13:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T8
14:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T6
15:00ẨM THỰC TRANH TÀI T18
16:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T10
lịch phát sóng SCTV 9 - Kênh phim Châu Á hôm nay
17:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T7
18:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG T2
19:00ẨM THỰC TRANH TÀI T19
20:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T11
21:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T9
22:00ĐẤU TRÍ T16
23:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T5