Lịch phát sóng SCTV9 thứ 6 ngày 17-2-2017

GiờChương trình
01:00BÀN TAY NHÂN ÁI III - T7
02:00THẦN TÀI ĐẾN T10
03:00THẦN TÀI ĐẾN T11
04:00THẦN TÀI ĐẾN T12
05:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG T21
06:00THẦN THÁM PHÚC LỘC THỌ T19
07:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T27
08:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG T22
lịch phát sóng SCTV 9 - Kênh phim Châu Á
09:00BÀN TAY NHÂN ÁI III - T8
10:00THẦN TÀI ĐẾN T13
11:00THẦN THÁM PHÚC LỘC THỌ T20 (HẾT)
12:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG T23
13:00BÀN TAY NHÂN ÁI III - T9
14:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T28
15:00THẦN TÀI ĐẾN T14
16:00THẦN TÀI ĐẾN T15
lịch phát sóng SCTV 9 - Kênh phim Châu Á hôm nay
17:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T29
18:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG T24
19:00THẦN TÀI ĐẾN T16
20:00THẦN TÀI ĐẾN T17 (HẾT)
21:00BÀN TAY NHÂN ÁI III - T10
22:00THẦN THÁM PHÚC LỘC THỌ T18
23:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T27