Lịch phát sóng SCTV9 thứ 6 ngày 20-1-2017

GiờChương trình
01:00BÀN TAY NHÂN ÁI 2 - T40 (HẾT)
02:00ẨM THỰC TRANH TÀI T12
03:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T2
04:00ẨM THỰC TRANH TÀI T13
05:00HƯƠNG SẮC CUỘC ĐỜI T12
06:00ĐẤU TRÍ T11
07:00PHẬN NỮ LONG ĐONG T24
08:00HƯƠNG SẮC CUỘC ĐỜI T13
lịch phát sóng SCTV 9 - Kênh phim Châu Á
09:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T1
10:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T3
11:00ĐẤU TRÍ T12
12:00HƯƠNG SẮC CUỘC ĐỜI T14
13:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T2
14:00PHẬN NỮ LONG ĐONG T25
15:00ẨM THỰC TRANH TÀI T14
16:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T4
lịch phát sóng SCTV 9 - Kênh phim Châu Á hôm nay
17:00PHẬN NỮ LONG ĐONG T26 (HẾT)
18:00HƯƠNG SẮC CUỘC ĐỜI T15
19:00ẨM THỰC TRANH TÀI T15
20:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T5
21:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T3
22:00ĐẤU TRÍ T10
23:00PHẬN NỮ LONG ĐONG T24