Lịch phát sóng SCTV9 thứ 7 ngày 21-1-2017

GiờChương trình
01:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T1
02:00ẨM THỰC TRANH TÀI T13
03:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T3
04:00ẨM THỰC TRANH TÀI T14
05:00HƯƠNG SẮC CUỘC ĐỜI T13
06:00ĐẤU TRÍ T12
07:00PHẬN NỮ LONG ĐONG T25
08:00HƯƠNG SẮC CUỘC ĐỜI T14
lịch phát sóng SCTV 9 - Kênh phim Châu Á
09:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T2
10:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T4
11:00ĐẤU TRÍ T13
12:00HƯƠNG SẮC CUỘC ĐỜI T15
13:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T3
14:00PHẬN NỮ LONG ĐONG T26 (HẾT)
15:00ẨM THỰC TRANH TÀI T15
16:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T5
lịch phát sóng SCTV 9 - Kênh phim Châu Á hôm nay
17:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T2
18:00HƯƠNG SẮC CUỘC ĐỜI T16
19:00TRUYỀN THUYẾT LIÊU TRAI II - T33
20:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T6
21:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T4
22:00ĐẤU TRÍ T11
23:00PHẬN NỮ LONG ĐONG T25