Lịch phát sóng SCTV9 thứ 7 ngày 28-1-2017

GiờChương trình
01:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T8
02:00ẨM THỰC TRANH TÀI T18
03:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T10
04:00ẨM THỰC TRANH TÀI T19
05:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG T1
06:00ĐẤU TRÍ T19
07:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T7
08:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG T2
lịch phát sóng SCTV 9 - Kênh phim Châu Á
09:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T9
10:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T11
11:00ĐẤU TRÍ T20 (HẾT)
12:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG T3
13:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T10
14:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T8
15:00ẨM THỰC TRANH TÀI T20
16:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T12
lịch phát sóng SCTV 9 - Kênh phim Châu Á hôm nay
17:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T9
18:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG T4
19:00LÚC TÌNH YÊU ĐẾN T1
20:00LÚC TÌNH YÊU ĐẾN T2
21:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T11
22:00ĐẤU TRÍ T18
23:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T7