Lịch phát sóng SCTV9 thứ 7 ngày 4-2-2017

GiờChương trình
01:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T15
02:00ẨM THỰC TRANH TÀI T23
03:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T16
04:00ẨM THỰC TRANH TÀI T24
05:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG T8
06:00THẦN THÁM PHÚC LỘC THỌ T6
07:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T14
08:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG T9
lịch phát sóng SCTV 9 - Kênh phim Châu Á
09:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T16
10:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T17
11:00THẦN THÁM PHÚC LỘC THỌ T7
12:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG T10
13:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T17
14:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T15
15:00ẨM THỰC TRANH TÀI T25 (HẾT)
16:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T18
lịch phát sóng SCTV 9 - Kênh phim Châu Á hôm nay
17:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T16
18:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG T11
19:00TRUYỀN THUYẾT LIÊU TRAI II - T35
20:00THỪA THẮNG TRUY KÍCH T19
21:00QUÝ CÔ LỠ THÌ T18
22:00THẦN THÁM PHÚC LỘC THỌ T5
23:00MÁI ẤM GIA ĐÌNH 3 - T14