Lịch phát sóng Starmovies HD thứ 2 ngày 23-1-2017

GiờChương trình
00:25Foxcatcher
02:40Priest
04:10The Hunger Games: Mockingjay - Part 1
06:15The Hunger Games: Mockingjay Part 2
08:30Rio
10:05Money Train
11:55Captain America: The First Avengers
14:00Eddie The Eagle
15:45The Girl With The Dragon Tattoo
18:15Fantastic Four (2015)
20:00Countdown
21:35The Hateful Eight
20:30Tennis
21:30Sports News
22:00Tennis
lịch phát sóng Starmovies HD
23:00Mixed Martial Arts
08:00Thế giới tự nhiên
Số 51
08:30Sắc màu văn hóa
Số 11
09:00Việt Nam Đất nước Con người
Số 6
09:30Những mảnh ghép cuộc sống
Số 7
10:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 104
10:30Châu Á thân thương
Số 52
11:00Khám phá Nhật Bản
Số 13
11:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 105
12:00Thế giới tự nhiên
Số 9 (PL)
12:30Ký sự
Số 13
13:00Việt Nam xanh
Số 1
13:30Ẩm thực quanh ta
Số 6 (PL)
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 106
14:30Châu Á thân thương
Số 53
15:00Khám phá Nhật Bản
Số 14
lịch phát sóng Starmovies HD hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 109
16:00Thế giới tự nhiên
Số 10 (PL)
16:30Việt Nam Discovery
Số 22
17:00Phố
Số 8
17:30Khám phá Châu Âu
Số 8
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 110
18:30Châu Á thân thương
Số 54
19:00Khám phá Nhật Bản
Số 15
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 111
20:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 11
20:30Sắc màu văn hóa
Số 12
21:00Sắc màu không gian
Số 1
21:30Ẩm thực quanh ta
Số 7
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 104
22:30Châu Á thân thương
Số 52
23:00Khám phá Nhật Bản
Số 13
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 105