Lịch phát sóng Starmovies HD thứ 4 ngày 18-1-2017

GiờChương trình
00:55Amy
03:00Tomorrowland
05:10Secret In Their Eyes
07:00The Gift
08:50The Godfather Part Ii
12:05Amy
14:10After Earth
15:50Thor
17:50Joy
20:00Ultraviolet
21:35Visions
23:00Sniper: Special Ops
20:00Soccer
20:30Tennis
21:30Sports News
lịch phát sóng Starmovies HD
22:00Tennis
23:00Mixed Martial Arts
08:30Việt Nam Discovery
Số 19
09:00Phố
Số 7
09:30Khám phá Châu Âu
Số 7
10:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 93
10:30Châu Á thân thương
Số 47
11:00Khám phá Nhật Bản
Số 8
11:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 94
12:00Thế giới tự nhiên
Số 47
12:30Sắc màu văn hóa
Số 10
13:00Di sản Việt Nam
Số 7
13:30Ẩm thực quanh ta
Số 6
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 95
14:30Châu Á thân thương
Số 48
15:00Khám phá Nhật Bản
Số 9
lịch phát sóng Starmovies HD hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 96
16:00Thế giới tự nhiên
Số 48
16:30Việt Nam Discovery
Số 20
17:00Theo dấu người xưa
Số 7
17:30Hành trang sống
Số 7
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 97
18:30Châu Á thân thương
Số 49
19:00Khám phá Nhật Bản
Số 10
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 98
20:00Thế giới tự nhiên
Số 49
20:30Ký sự
Số 12
21:00Đi là đến
Số 4
21:30Ký sự rừng xanh số 7
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 93
22:30Châu Á thân thương
Số 47
23:00Khám phá Nhật Bản
Số 8
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 94