Lịch phát sóng Starmovies HD thứ 4 ngày 28-11-2018

GiờChương trình
00:20OZ THE GREAT AND POWERFUL
PHÙ THỦY OZ VĨ ĐẠI VÀ QUYỀN LỰC
02:35BRACE FOR IMPACT
VỤ VA CHẠM
04:10A WRINKLE IN TIME
NẾP GẤP THỜI GIAN
06:05TANGLED
CÔNG CHÚA TÓC MÂY
07:50THE SORCERER'S APPRENTICE
PHÙ THỦY TẬP SỰ
09:45IRON MAN 3
NGƯỜI SẮT 3
12:00THE AMAZING SPIDER-MAN 2
NGƯỜI NHỆN SIÊU ĐẲNG PHẦN 2
14:25WAR OF THE WORLDS
ĐẠI CHIẾN THẾ GIỚI
16:25WONDER
ĐIỀU KỲ DIỆU
18:25KUNG FU PANDA 3
GẤU TRÚC KUNGFU 3
20:00FURIOUS 6
QUÁ NHANH QUÁ NGUY HIỂM 6
22:15BLADE
THỢ SĂN MA CÀ RỒNG
04:30Thế giới tự nhiên
Số 14
05:00Ẩm thực quanh ta
Số 65
05:30Thực đơn đỉnh
Số 16
05:45Sống ở Việt Nam
Số 28
06:00Thế giới tự nhiên
Số 15
06:30Hồn Việt
Số 3
07:00Quê nhà tôi ơi
Số 16
07:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 16
lịch phát sóng Starmovies HD
07:30Thế giới tự nhiên
Số 9
08:00Theo dấu người xưa
Số 6
08:30Cùng sao khám phá
Số 15
08:45Nghề xưa còn lại
Số 15
09:00Thế giới tự nhiên
Số 10
09:30Khám phá Châu Âu
Số 11
10:00Thực đơn đỉnh
Số 15
10:15Sống ở Việt Nam
Số 27
10:30Thế giới tự nhiên
Số 11
11:00Đi là đến
Số 7
11:30Quê nhà tôi ơi
Số 15
11:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 15
12:00Thế giới tự nhiên
Số 12
12:30Theo dấu người xưa
Số 6
13:00Cùng sao khám phá
Số 15
13:15Nghề xưa còn lại
Số 15
13:30Thế giới tự nhiên
Số 13
14:00Khám phá Châu Âu
Số 11
14:30Hương vị Việt
Số 3
14:45Tour de Vietnam
Số 31
15:00Thế giới tự nhiên
Số 14
lịch phát sóng Starmovies HD hôm nay
15:30Ẩm thực quanh ta
Số 65
16:00Thực đơn đỉnh
Số 16
16:15Sống ở Việt Nam
Số 28
16:30Thế giới tự nhiên
Số 15
17:00Hồn Việt
Số 3
17:30Quê nhà tôi ơi
Số 16
17:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 16
18:00Khám phá Châu Âu
Số3
18:30Khám phá Châu Âu số16/19
19:00Cùng sao khám phá
Số 16/16
19:15Hương vị Việt
Số 17/18
19:30Thế giới tự nhiên
Số 13
20:00Khám phá Châu Âu
Số 11
20:30Hương vị Việt
Số 3
20:45Tour de Vietnam
Số 31
21:00Thế giới tự nhiên
Số 14
21:30Ẩm thực quanh ta
Số 65
22:00Thực đơn đỉnh
Số 16
22:15Sống ở Việt Nam
Số 28
22:30Thế giới tự nhiên
Số 15
23:00Hồn Việt
Số 3
23:30Quê nhà tôi ơi
Số 16
23:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 16