Lịch phát sóng Starmovies HD thứ 5 ngày 19-1-2017

GiờChương trình
00:30Life
02:20Navy Seals: The Battle For New Orleans
03:55Foxcatcher
06:10Joy
08:15Thor
10:10Ultraviolet
11:40The Good Dinosaur
13:15Tomorrowland
15:25Snoopy And Charlie Brown: The Peanuts Movie
16:55Walking Tall
18:25Sniper: Reloaded
20:00Insurgent
22:05Priest
23:35Money Train
20:00Sports News
lịch phát sóng Starmovies HD
20:30Tennis
21:30Sports News
22:00Tennis
23:00Mixed Martial Arts
09:30Ẩm thực quanh ta
Số 6
10:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 95
10:30Châu Á thân thương
Số 48
11:00Khám phá Nhật Bản
Số 9
11:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 96
12:00Thế giới tự nhiên
Số 48
12:30Việt Nam Discovery
Số 20
13:00Theo dấu người xưa
Số 7
13:30Hành trang sống
Số 7
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 97
14:30Châu Á thân thương
Số 49
15:00Khám phá Nhật Bản
Số 10
lịch phát sóng Starmovies HD hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 98
16:00Thế giới tự nhiên
Số 49
16:30Ký sự
Số 12
17:00Đi là đến
Số 4
17:30Ký sự rừng xanh số 7
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 99
18:30Châu Á thân thương
Số 50
19:00Khám phá Nhật Bản
Số 11
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 100
20:00Thế giới tự nhiên
Số 50
20:30Việt Nam Discovery
Số 21
21:00Nhịp sống quanh ta
Số 7
21:30Hương vị Việt
Số 8
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 95
22:30Châu Á thân thương
Số 48
23:00Khám phá Nhật Bản
Số 9
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 96