Lịch phát sóng Starmovies HD thứ 5 ngày 26-1-2017

GiờChương trình
00:35Die Hard: With A Vengeance
02:40Spectre
05:05The Hateful Eight
07:50Countdown
09:20Captain America: The First Avengers
11:25Avatar
14:05Interrogation
15:35The Hunger Games: Mockingjay - Part 1
17:40The Hunger Games: Mockingjay Part 2
20:00How To Be Single
21:55Terminator Salvation
23:50The Girl With The Dragon Tattoo
18:00Magazine
18:30Soccer
19:00Sports News
lịch phát sóng Starmovies HD
19:30Soccer
20:00Sports News
20:30Tennis
21:30Sports News
22:00Tennis
23:00Mixed Martial Arts
10:30Châu Á thân thương
Số 55
11:00Du lịch cùng các cô gái Yatata
Số 28
11:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 113
12:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 15
12:30Việt Nam Discovery
Số 23
13:00Theo dấu người xưa
Số 8
13:30Hành trang sống
Số 8
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 114
14:30Châu Á thân thương
Số 56
15:00Du lịch cùng các cô gái Yatata
Số 29
lịch phát sóng Starmovies HD hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 115
16:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 16
16:30Ký sự
Số 14
17:00Đi là đến
Số 4 (PL)
17:30Ký sự rừng xanh số 8
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 116
18:30Châu Á thân thương
Số 57
19:00Khám phá Nhật Bản
Quận Ginza
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 117
20:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 17
20:30Việt Nam Discovery
Số 24
21:00Nhịp sống quanh ta
Số 8
21:30Hương vị Việt
Số 9
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 112
22:30Châu Á thân thương
Số 55
23:00Du lịch cùng các cô gái Yatata
Số 28
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 113