Lịch phát sóng Thuần Việt HD thứ 3 ngày 21-2-2017

GiờChương trình
00h45 - 01h45Phim truyện Việt Nam: Cưới chồng cho vợ - Tập 18
01h45 - 02h45Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa - Tập 93+94
02h45 - 03h45Phim truyện Việt Nam: Mơ hoang - Tập 11
03h45 - 04h45Phim Viêt Nam: Hợp đồng Scandal - Tập 2
04h45 - 06h00Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử - Tập 15
06h00 - 06h15Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa - Tập 95+96
06h15 - 06h45Phim truyện : 365' ngày để yêu- Tập 41
06h45 - 07h45Phim Viêt Nam: Ra giêng anh cưới em - Tập 16
07h45 - 08h45Phim truyện Việt Nam: Cưới chồng cho vợ - Tập 19
lịch phát sóng HTVC - Thuần Việt HD
08h45 - 09h45Phim truyện Việt Nam: Mơ hoang - Tập 12
09h45 - 10h45Phim Viêt Nam: Hợp đồng Scandal - Tập 3
10h45 - 11h45Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử - Tập 16
11h45 - 12h45Phim Viêt Nam: Ra giêng anh cưới em - Tập 16
12h45 - 13h45Phim truyện Việt Nam: Cưới chồng cho vợ - Tập 19
13h45 - 14h15Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa - Tập 95+96
14h15 - 14h45Phim truyện : 365' ngày để yêu- Tập 41
14h45 - 15h45Phim truyện Việt Nam: Mơ hoang - Tập 12
15h45 - 16h45Phim Viêt Nam: Hợp đồng Scandal - Tập 3
lịch phát sóng HTVC - Thuần Việt HD hôm nay
16h45 - 17h45Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử - Tập 17
17h45 - 18h45Phim Viêt Nam: Ra giêng anh cưới em - Tập 17
18h45 - 19h45Phim truyện Việt Nam: Cưới chồng cho vợ - Tập 20
19h45 - 20h15Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa - Tập 97+98
20h15 - 20h45Phim truyện : 365' ngày để yêu- Tập 42
20h45 - 21h45Phim truyện Việt Nam: Mơ hoang - Tập 13
21h45 - 22h45Phim Viêt Nam: Hợp đồng Scandal - Tập 4
22h45 - 23h45Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử - Tập 17
23h45 - 00h00Phim Viêt Nam: Ra giêng anh cưới em - Tập 15

Kênh truyền hình HTVC - Thuần Việt HD

HTVC Thuần Việt HD là kênh Truyền hình chuyên về Văn hóa, Giải trí Việt thuộc Trung tâm Truyền hình Cáp - Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phần lớn các nội dung của kênh này được phát sóng lại bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và ngoài ra còn phối hợp với một số đơn vị bên ngoài để cung cấp nội dung nhằm nâng cao chất lượng phát sóng kênh.