Lịch phát sóng Thuần Việt HD thứ 3 ngày 21-3-2017

GiờChương trình
00h45 - 01h45Phim truyện Việt Nam: Vẫn có em bên đời - Tập 16
01h45 - 02h45Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa - Tập 149+149
02h45 - 03h45Phim Viêt Nam: Đồng tiền đen - Tập 5
03h45 - 04h45Phim Viêt Nam: Hợp đồng Scandal - Tập 26
04h45 - 06h00Phim truyện Việt Nam: Mặt nạ thiên thần - Tập 12
06h00 - 06h15Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa - Tập 151+152
06h15 - 06h45Phim truyện : 365' ngày để yêu- Tập 65
06h45 - 07h45Phim truyện Việt Nam: Hãy nói về Tình yêu - Tập 10
07h45 - 08h45Phim truyện Việt Nam: Vẫn có em bên đời - Tập 17
lịch phát sóng HTVC - Thuần Việt HD
08h45 - 09h45Phim Viêt Nam: Đồng tiền đen - Tập 6
09h45 - 10h45Phim Viêt Nam: Hợp đồng Scandal - Tập 27
10h45 - 11h45Phim truyện Việt Nam: Mặt nạ thiên thần - Tập 13
11h45 - 12h45Phim truyện Việt Nam: Hãy nói về Tình yêu - Tập 10
12h45 - 13h45Phim truyện Việt Nam: Vẫn có em bên đời - Tập 17
13h45 - 14h15Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa - Tập 151+152
14h15 - 14h45Phim truyện : 365' ngày để yêu- Tập 65
14h45 - 15h45Phim Viêt Nam: Đồng tiền đen - Tập 6
15h45 - 16h45Phim Viêt Nam: Hợp đồng Scandal - Tập 27
lịch phát sóng HTVC - Thuần Việt HD hôm nay
16h45 - 17h45Phim truyện Việt Nam: Mặt nạ thiên thần - Tập 14
17h45 - 18h45Phim truyện Việt Nam: Hãy nói về Tình yêu - Tập 11
18h45 - 19h45Phim truyện Việt Nam: Vẫn có em bên đời - Tập 18
19h45 - 20h15Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa - Tập 153+154
20h15 - 20h30Phim truyện : 365' ngày để yêu- Tập 66
20h30 - 20h45Chuyên đề CS_Nghệ thuật & cuộc sống: Trắng và xanh
20h45 - 21h45Phim Viêt Nam: Đồng tiền đen - Tập 7
21h45 - 22h45Phim Viêt Nam: Hợp đồng Scandal - Tập 28
22h45 - 23h45Phim truyện Việt Nam: Mặt nạ thiên thần - Tập 14
23h45 - 00h00Phim truyện Việt Nam: Hãy nói về Tình yêu - Tập 9

Kênh truyền hình HTVC - Thuần Việt HD

HTVC Thuần Việt HD là kênh Truyền hình chuyên về Văn hóa, Giải trí Việt thuộc Trung tâm Truyền hình Cáp - Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phần lớn các nội dung của kênh này được phát sóng lại bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và ngoài ra còn phối hợp với một số đơn vị bên ngoài để cung cấp nội dung nhằm nâng cao chất lượng phát sóng kênh.