Lịch phát sóng Thuần Việt HD thứ 7 ngày 20-5-2017

GiờChương trình
00h45 - 01h45Phim Viêt Nam: Cuộc chiến quí ông - Tập 46
01h45 - 02h45Phim Viêt Nam: Chuyện nhà chuyện phố - Tập 18
02h45 - 03h45Phim truyện Việt Nam: Thề không gục ngã - Tập 29
03h45 - 04h45Phim truyện Việt Nam: Ánh sáng thiên đường - Tập 17
04h45 - 06h00Phim truyện Việt Nam: Tình yêu và thử thách - Tập 10
06h00 - 06h15Phim Viêt Nam: Chuyện nhà chuyện phố - Tập 19
06h15 - 06h45Phim truyện : 365' ngày để yêu- Tập 117
06h45 - 07h45Phim truyện Việt Nam: Nắng sớm mưa chiều -Tập 2
07h45 - 08h45Phim Viêt Nam: Cuộc chiến quí ông - Tập 47
lịch phát sóng HTVC - Thuần Việt HD
08h45 - 09h45Phim truyện Việt Nam: Thề không gục ngã - Tập 30
09h45 - 10h45Phim truyện Việt Nam: Ánh sáng thiên đường - Tập 18
10h45 - 11h45Phim truyện Việt Nam: Tình yêu và thử thách - Tập 11
11h45 - 12h45Phim truyện Việt Nam: Nắng sớm mưa chiều -Tập 2
12h45 - 13h45Phim Viêt Nam: Cuộc chiến quí ông - Tập 47
13h45 - 14h15Phim Viêt Nam: Chuyện nhà chuyện phố - Tập 19
14h15 - 14h45Phim truyện : 365' ngày để yêu- Tập 117
14h45 - 15h45Phim truyện Việt Nam: Thề không gục ngã - Tập 30
15h45 - 16h45Phim truyện Việt Nam: Ánh sáng thiên đường - Tập 18
lịch phát sóng HTVC - Thuần Việt HD hôm nay
16h45 - 17h45Phim truyện Việt Nam: Tình yêu và thử thách - Tập 12
17h45 - 18h45Phim truyện Việt Nam: Nắng sớm mưa chiều -Tập 3
18h45 - 19h45Phim Viêt Nam: Cuộc chiến quí ông - Tập 48
19h45 - 20h15Phim Viêt Nam: Chuyện nhà chuyện phố - Tập 20
20h15 - 20h45Giải trí: Tâm điểm 247 - Số 21
20h45 - 21h45Phim truyện Việt Nam: Thề không gục ngã - Tập 31
21h45 - 22h45Phim truyện Việt Nam: Ánh sáng thiên đường - Tập 19
22h45 - 23h45Phim truyện Việt Nam: Tình yêu và thử thách - Tập 12
23h45 - 00h00Phim truyện Việt Nam: Nắng sớm mưa chiều -Tập 1

Kênh truyền hình HTVC - Thuần Việt HD

HTVC Thuần Việt HD là kênh Truyền hình chuyên về Văn hóa, Giải trí Việt thuộc Trung tâm Truyền hình Cáp - Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phần lớn các nội dung của kênh này được phát sóng lại bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và ngoài ra còn phối hợp với một số đơn vị bên ngoài để cung cấp nội dung nhằm nâng cao chất lượng phát sóng kênh.