Lịch phát sóng Thuần Việt HD Thứ Năm ngày 12-1-2017

GiờChương trình
00h45 - 01h45Phim truyện Việt Nam: Mộng ước vẫn còn đây - Tập 2
01h45 - 02h45Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa - Tập 20
02h45 - 03h45Phim Viêt Nam: Yêu không dễ - Tập 9
03h45 - 04h45Phim Viêt Nam: Khi người đàn ông trở lại - Tập 1
04h45 - 06h00Phim truyện Việt Nam: Nghề thế thân - Tập 10
06h00 - 06h30Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa - Tập 21+22
06h30 - 06h45Phim truyện : 365' ngày để yêu- Tập 10
06h45 - 07h45Phim truyện Việt Nam: Nhảy cùng ước mơ - Tập 11
07h45 - 08h45Phim truyện Việt Nam: Mộng ước vẫn còn đây - Tập 3
lịch phát sóng HTVC - Thuần Việt HD
08h45 - 09h45Phim Viêt Nam: Yêu không dễ - Tập 10
09h45 - 10h45Phim Viêt Nam: Khi người đàn ông trở lại - Tập 2
10h45 - 11h45Phim truyện Việt Nam: Nghề thế thân - Tập 11
11h45 - 12h45Phim truyện Việt Nam: Nhảy cùng ước mơ - Tập 11
12h45 - 13h45Phim truyện Việt Nam: Mộng ước vẫn còn đây - Tập 3
13h45 - 14h15Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa - Tập 21+22
14h15 - 14h45Phim truyện : 365' ngày để yêu- Tập 10
14h45 - 15h45Phim Viêt Nam: Yêu không dễ - Tập 10
15h45 - 16h45Phim Viêt Nam: Khi người đàn ông trở lại - Tập 2
lịch phát sóng HTVC - Thuần Việt HD hôm nay
16h45 - 17h45Phim truyện Việt Nam: Nghề thế thân - Tập 12
17h45 - 18h45Phim truyện Việt Nam: Nhảy cùng ước mơ - Tập 12
18h45 - 19h45Phim truyện Việt Nam: Mộng ước vẫn còn đây - Tập 4
19h45 - 20h15Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa - Tập 23+24
20h15 - 20h45Phim truyện : 365' ngày để yêu- Tập 11
20h45 - 21h45Phim Viêt Nam: Yêu không dễ - Tập 11
21h45 - 22h45Phim Viêt Nam: Khi người đàn ông trở lại - Tập 3
22h45 - 23h45Phim truyện Việt Nam: Nghề thế thân - Tập 12
23h45 - 00h00Phim truyện Việt Nam: Nhảy cùng ước mơ - Tập 10

Kênh truyền hình HTVC - Thuần Việt HD

HTVC Thuần Việt HD là kênh Truyền hình chuyên về Văn hóa, Giải trí Việt thuộc Trung tâm Truyền hình Cáp - Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phần lớn các nội dung của kênh này được phát sóng lại bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và ngoài ra còn phối hợp với một số đơn vị bên ngoài để cung cấp nội dung nhằm nâng cao chất lượng phát sóng kênh.