Lịch phát sóng TodayTV thứ 2 ngày 20-1-2020

GiờChương trình
01:00Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc - Số 247
02:00Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa - Số 55
03:00Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc - Số 245
03:45Truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 87
04:45Truyền hình
Thế giới âm nhạc - Số 244
05:30Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình - Số 92
06:00Nhịp điệu cuộc sống
Vũ điệu cuộc sống - Số 1
06:00Nhịp điệu cuộc sống
Vũ điệu cuộc sống - Số 1
06:00Nhịp điệu cuộc sống
Sea Festival
06:00Nhịp điệu cuộc sống
Vũ điệu cuộc sống - Số 2
06:00Nhịp điệu cuộc sống
Vũ điệu cuộc sống - Số 1
06:00Nhịp điệu cuộc sống
Sea Festival
06:00Nhịp điệu cuộc sống
Vũ điệu cuộc sống - Số 2
06:30Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 - Số 52
06:30Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 - Số 52
06:30Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 - Số 52
06:30Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 - Số 56
06:30Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 - Số 56
07:00Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 89
07:00Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 89
07:00Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa 2019 - Số 1
07:00Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 89
07:00Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa 2019 - Số 1
08:00Chương trình thiếu nhi
Tổng hợp Đại nhạc hội IMC - Số 4
08:00Chương trình thiếu nhi
Tổng hợp Đại nhạc hội IMC - Số 4
08:00Chương trình thiếu nhi
Just for laugh 2018 - Số 35 +36
08:00Chương trình thiếu nhi
Bụi đời - Tập 18
08:00Chương trình thiếu nhi
Tổng hợp Đại nhạc hội IMC - Số 4
08:00Chương trình thiếu nhi
Just for laugh 2018 - Số 35 +36
08:00Chương trình thiếu nhi
Bụi đời - Tập 18
09:00Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa - Số 91
09:00Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa - Số 91
09:00Thông tin giải trí
Lễ kỉ niệm 11 năm IMC
09:00Thông tin giải trí
Nhạc xuân - Số 1
09:00Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa - Số 91
09:00Thông tin giải trí
Lễ kỉ niệm 11 năm IMC
09:00Thông tin giải trí
Nhạc xuân - Số 1
10:00Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh - Số 402
10:00Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh - Số 402
10:00Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 - Số 58
10:00Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh - Số 402
10:00Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 - Số 58
10:30Thông tin giải trí
Ngôi nhà hạnh phúc - Tập 110
10:30Thông tin giải trí
Ngôi nhà hạnh phúc - Tập 110
10:30Thông tin giải trí
Ngôi nhà hạnh phúc - Tập 114
10:30Thông tin giải trí
Ngôi nhà hạnh phúc - Tập 116
10:30Thông tin giải trí
Ngôi nhà hạnh phúc - Tập 110
10:30Thông tin giải trí
Ngôi nhà hạnh phúc - Tập 114
10:30Thông tin giải trí
Ngôi nhà hạnh phúc - Tập 116
11:00Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa Ver 2019 - Số 44
11:00Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa Ver 2019 - Số 44
11:00Phim truyền hình
Phim : Về quê ăn Tết
11:00Phim truyền hình
Của hồi môn - Tập 262
lịch phát sóng TodayTV
11:00Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa Ver 2019 - Số 44
11:00Phim truyền hình
Phim : Về quê ăn Tết
11:00Phim truyền hình
Của hồi môn - Tập 262
12:00Phim truyền hình
Cụ bà tuổi 20
12:00Phim truyền hình
Cụ bà tuổi 20
12:00Phim truyền hình
Chỉ vì anh - Tập 22
12:00Phim truyền hình
Cụ bà tuổi 20
12:00Phim truyền hình
Chỉ vì anh - Tập 22
13:00Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa
13:00Phim truyền hình
Vị vua huyền thoại - Tập 87
13:00Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa
13:00Phim truyền hình
Vị vua huyền thoại - Tập 87
14:00Thông tin giải trí
Lễ trao giải Ngôi sao xanh 2019
14:00Thông tin giải trí
Nhạc Xuân - Số 2
14:00Thông tin giải trí
Lễ trao giải Ngôi sao xanh 2019
14:00Thông tin giải trí
Nhạc Xuân - Số 2
14:30Giới thiệu sản phẩm
Just for laugh 2018 - Số 41
14:30Giới thiệu sản phẩm
Just for laugh 2018 - Số 41
14:30Giới thiệu sản phẩm
Thế giới điện ảnh - Số 403
14:30Giới thiệu sản phẩm
Just for laugh 2018 - Số 41
14:30Giới thiệu sản phẩm
Thế giới điện ảnh - Số 403
15:00Phim truyền hình Việt Nam
Những khúc vọng xưa Ver 2019 - Số 3
15:00Phim truyền hình Việt Nam
Những khúc vọng xưa Ver 2019 - Số 3
15:00Phim truyền hình Việt Nam
Khi nhà vua yêu - Tập 22
15:00Phim truyền hình Việt Nam
Những khúc vọng xưa Ver 2019 - Số 3
15:00Phim truyền hình Việt Nam
Khi nhà vua yêu - Tập 22
16:30Chương trình thiếu nhi
Just for laugh 2018 - Số 41
16:30Chương trình thiếu nhi
Just for laugh 2018 - Số 41
16:35Truyền hình
Nhỏ to cùng mẹ - Số 20
16:35Truyền hình
Nhỏ to cùng mẹ - Số 20
16:35Truyền hình
Nhỏ to cùng mẹ - Số 20
16:35Truyền hình
Nhỏ to cùng mẹ - Số 20
16:35Truyền hình
Nhỏ to cùng mẹ - Số 20
17:00Phim truyền hình
Của hồi môn - Tập 259
17:00Phim truyền hình
Của hồi môn - Tập 259
17:00Phim truyền hình
Ca nhạc Xuân - Số 1
17:00Phim truyền hình
Của hồi môn - Tập 263
17:00Phim truyền hình
Của hồi môn - Tập 259
17:00Phim truyền hình
Ca nhạc Xuân - Số 1
17:00Phim truyền hình
Của hồi môn - Tập 263
18:00Thông tin giải trí
Today 18h
18:00Thông tin giải trí
Today 18h
18:00Thông tin giải trí
Thế là Tết - Tập 1
18:00Thông tin giải trí
Thế là Tết - Tập 5
18:00Thông tin giải trí
Today 18h
18:00Thông tin giải trí
Thế là Tết - Tập 1
18:00Thông tin giải trí
Thế là Tết - Tập 5
18:15Thông tin giải trí
Today Life
18:15Thông tin giải trí
Today Life
18:15Thông tin giải trí
Today Life
18:15Thông tin giải trí
Today Life
18:15Thông tin giải trí
Today Life
18:30Thông tin giải trí
Ngôi nhà hạnh phúc - Tập 111
lịch phát sóng TodayTV hôm nay
18:30Thông tin giải trí
Ngôi nhà hạnh phúc - Tập 111
18:30Thông tin giải trí
Ngôi nhà hạnh phúc - Tập 115
18:30Thông tin giải trí
Ngôi nhà hạnh phúc - Tập 117
18:30Thông tin giải trí
Ngôi nhà hạnh phúc - Tập 111
18:30Thông tin giải trí
Ngôi nhà hạnh phúc - Tập 115
18:30Thông tin giải trí
Ngôi nhà hạnh phúc - Tập 117
18:99Truyền hình
Mẹ yêu bé - Số 99
18:99Truyền hình
Mẹ yêu bé - Số 99
18:99Truyền hình
Thế là Tết - Tập 4
18:99Truyền hình
Mẹ yêu bé - Số 99
18:99Truyền hình
Thế là Tết - Tập 4
19:00Phim truyền hình
Khi nhà vua yêu - Tập 19
19:00Phim truyền hình
Khi nhà vua yêu - Tập 19
19:00Phim truyền hình
Phim: Sài Gòn anh yêu em
19:00Phim truyền hình
Khi nhà vua yêu - Tập 23
19:00Phim truyền hình
Khi nhà vua yêu - Tập 19
19:00Phim truyền hình
Phim: Sài Gòn anh yêu em
19:00Phim truyền hình
Khi nhà vua yêu - Tập 23
20:00Phim truyền hình
Chỉ vì anh - Tập 19
20:00Phim truyền hình
Chỉ vì anh - Tập 19
20:00Phim truyền hình
Chỉ vì anh - Tập 23
20:00Phim truyền hình
Chỉ vì anh - Tập 19
20:00Phim truyền hình
Chỉ vì anh - Tập 23
21:00Phim truyền hình
Vị vua huyền thoại - Tập 84
21:00Phim truyền hình
Vị vua huyền thoại - Tập 84
21:00Phim truyền hình
Ca nhạc Xuân - Số 2
21:00Phim truyền hình
Vị vua huyền thoại - Tập 88
21:00Phim truyền hình
Vị vua huyền thoại - Tập 84
21:00Phim truyền hình
Ca nhạc Xuân - Số 2
21:00Phim truyền hình
Vị vua huyền thoại - Tập 88
22:00Phim truyền hình
Bụi đời - Tập 15
22:00Phim truyền hình
Bụi đời - Tập 15
22:00Phim truyền hình
Phim: Ngày mai Mai cưới
22:00Phim truyền hình
Bụi đời - Tập 19
22:00Phim truyền hình
Bụi đời - Tập 15
22:00Phim truyền hình
Phim: Ngày mai Mai cưới
22:00Phim truyền hình
Bụi đời - Tập 19
23:00Truyền hình
Today 18h
23:00Truyền hình
Today 18h
23:00Truyền hình
Nhạc xuân - Số 3
23:00Truyền hình
Today 18h
23:00Truyền hình
Nhạc xuân - Số 3
23:15Truyền hình
Những khúc vọng xưa Ver 2019 - Số 2
23:15Truyền hình
Những khúc vọng xưa Ver 2019 - Số 2
23:15Truyền hình
Những khúc vọng xưa Ver 2019 - Số 2
24:00Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 86
24:00Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 86
24:00Phim truyền hình
Phim: Sài Gòn anh yêu em
24:00Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 90
24:00Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 86
24:00Phim truyền hình
Phim: Sài Gòn anh yêu em
24:00Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa - Số 90

Kênh truyền hình TodayTV

TODAYTV - THẾ GIỚI CỦA BẠN TodayTV được thành lập vào năm 2008, là sự hợp nhất giữa Công ty Cổ phần Quốc Tế Truyền Thông (IMC) cùng các tập đoàn, doanh nghiệp tại Việt Nam và Quốc Tế. TodayTV ra đời từ tình yêu dành cho con người và cuộc sống của những người làm nghề, tình yêu ấy được gửi gắm qua từng chương trình với sự thấu hiểu sâu sắc và tinh tế những mong đợi của khán giả. TodayTV tổng hợp các chương trình giải trí trong và ngoài nước, phim Việt Nam, Châu Á, chương trình thiếu nhi…; phát sóng liên tục 21 tiếng mỗi ngày từ 6h sáng đến 3h sáng hôm sau. Đến với TodayTV, khán giả truyền hình trên khắp cả nước một bức tranh sống động và đầy cảm xúc từ những chương trình thật sự mới lạ và hấp dẫn:
  • Những bộ phim truyện Việt Nam do chính TodayTV sản xuất.
  • Những tác phẩm phim nước ngoài lần đầu tiên được trình chiếu tại Việt Nam.
  • Các chương trình được phân bố phù hợp theo ngày thường và cuối tuần với nội dung và mức độ giải trí khác nhau
TodayTV tự hào mang đến hàng loạt chương trình đặc sắc và thú vị, tạo ra một không gian giải trí thăng hoa, đầm ấm đến từng màn ảnh nhỏ của từng gia đình Việt Nam, chăm chút cho cuộc sống hiện đại của bạn. Đây được xem là một trong những nỗ lực rất lớn của TodayTV trên con đường chinh phục đỉnh cao của truyền hình giải trí, ngày một hoàn thiện hơn và xứng đáng với câu slogan: "TodayTV – Thế giới của bạn".