Lịch phát sóng VTVcab 1 – Giải Trí TV Chủ Nhật ngày 14-7-2019

GiờChương trình
00:00Sao thế giới
Tập 207
00:30Sao và sự kiện
Tập 366
01:00Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh
Tập 2
01:30Sợi mì và những huyền thoại
Tập 6
02:00Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5
Tập 8
02:30Anamika Linh hồn tội lỗi
Tập 70
03:30Sao thế giới
Tập 207
04:00Người bí ẩn_Mùa 6
Tập 7
05:00Sát thủ trong sương
Tập 7
06:00Sao và sự kiện
Tập 366
06:30Trà mã huyền bí
Tập 7
lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV
07:00Cả đời làm mẹ
Tập 1
08:00Cả đời làm mẹ
Tập 2
08:50Thông tin tiêu dùng Giải Trí
09:00Nhanh như chớp_Mùa 2
Tập 16
10:00Sao thế giới
Tập 207
10:30Trà mã huyền bí
Tập 8
10:55Thông tin tiêu dùng Giải Trí
11:00Sao và sự kiện
Tập 366
11:30Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5
Tập 9
12:00Sát thủ trong sương
Tập 8
12:55Thông tin tiêu dùng Giải Trí
13:00Sao thế giới
Tập 207
lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV hôm nay
13:30Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh
Tập 2
14:00Anamika
Linh hồn tội lỗi
14:50Thông tin tiêu dùng Giải Trí
15:00Sợi mì và những huyền thoại
Tập 6
15:45Người bí ẩn_Mùa 6
Tập 8
16:50Thông tin tiêu dùng Giải Trí
17:00Cả đời làm mẹ
Tập 3
17:45Cả đời làm mẹ
Tập 4
18:30Sao thế giới
Tập 208
19:00Khi chàng vào bếp_Mùa 2
Tập 6
20:00Nhanh như chớp nhí _Mùa 2
Tập 16
21:30Người bí ẩn_Mùa 6
Tập 9
23:00Sao và sự kiện
Tập 366
23:30Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5
Tập 9

Kênh truyền hình VTVcab 1 - Giải Trí TV

Kênh Giải trí tổng hợp VTVcab 1 thuộc nhóm kênh truyền hình chất lượng cao của Truyền hình cáp Việt Nam - đã chính thức đổi mới toàn diện về nội dung nhằm nâng cao chất lượng. Những thay đổi nâng cấp của kênh tập trung đảm bảo tính hấp dẫn, mới lạ và đặc sắc của một kênh giải trí tổng hợp đích thực, hướng đến khán giả trên toàn quốc, đặc biệt nhóm khán giả phụ nữ và các gia đình trẻ.