Lịch phát sóng VTVcab 1 – Giải Trí TV Chủ Nhật ngày 21-7-2019

GiờChương trình
00:00Sao thế giới
Tập 208
00:30Sao và sự kiện
Tập 367
01:00Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh
Tập 3
01:30Sợi mì và những huyền thoại
Tập 7
02:00Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5
Tập 9
02:30Anamika Linh hồn tội lỗi
Tập 77
03:30Sao thế giới
Tập 208
04:00Người bí ẩn_Mùa 6
Tập 8
05:00Sát thủ trong sương
Tập 14
06:00Sao và sự kiện
Tập 367
06:30Trà mã huyền bí
Tập 8
lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV
07:00Cả đời làm mẹ
Tập 15
08:00Cả đời làm mẹ
Tập 16
08:50Thông tin tiêu dùng Giải Trí
09:00Nhanh như chớp_Mùa 2
Tập 17
10:00Sao thế giới
Tập 208
10:30Trà mã huyền bí
Tập 9
10:55Thông tin tiêu dùng Giải Trí
11:00Sao và sự kiện
Tập 367
11:30Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5
Tập 10
12:00Sát thủ trong sương
Tập 15
12:55Thông tin tiêu dùng Giải Trí
13:00Sao thế giới
Tập 208
lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV hôm nay
13:30Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh
Tập 3
14:00Anamika Linh hồn tội lỗi
Tập 78
14:50Thông tin tiêu dùng Giải Trí
15:00Sợi mì và những huyền thoại
Tập 7
15:45Người bí ẩn_Mùa 6
Tập 9
16:50Thông tin tiêu dùng Giải Trí
17:00Cả đời làm mẹ
Tập 17
17:45Cả đời làm mẹ
Tập 18
18:30Sao thế giới
Tập 209
19:00Khi chàng vào bếp_Mùa 2
Tập 7
20:00Nhanh như chớp nhí _Mùa 2
Tập 17
21:30Người bí ẩn_Mùa 6
Tập 10
23:00Sao và sự kiện
Tập 367
23:30Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5
Tập 10

Kênh truyền hình VTVcab 1 - Giải Trí TV

Kênh Giải trí tổng hợp VTVcab 1 thuộc nhóm kênh truyền hình chất lượng cao của Truyền hình cáp Việt Nam - đã chính thức đổi mới toàn diện về nội dung nhằm nâng cao chất lượng. Những thay đổi nâng cấp của kênh tập trung đảm bảo tính hấp dẫn, mới lạ và đặc sắc của một kênh giải trí tổng hợp đích thực, hướng đến khán giả trên toàn quốc, đặc biệt nhóm khán giả phụ nữ và các gia đình trẻ.