Lịch phát sóng VTVcab 1 – Giải Trí TV thứ 2 ngày 22-7-2019

GiờChương trình
00:00Bác sĩ ma cà rồng
Tập 19
01:00Nhanh như chớp_Mùa 2
Tập 17
02:00Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh
Tập 3
02:30Anamika Linh hồn tội lỗi
Tập 78
03:30Sao và sự kiện
Tập 367
04:00Trà mã huyền bí
Tập 9
04:30Sao thế giới
Tập 209
05:00Sát thủ trong sương
Tập 15
06:00Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5
Tập 9
06:30Sợi mì và những huyền thoại
Tập 7
07:00Cả đời làm mẹ
Tập 17
lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV
08:00Cả đời làm mẹ
Tập 18
09:00Sao và sự kiện
Tập 367
09:30Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5
Tập 10
10:00Bí mật của phụ nữ
Tập 24
10:55Thông tin tiêu dùng Giải Trí
11:00Sắc đẹp tội lỗi
Tập 39
12:00Sát thủ trong sương
Tập 16
12:55Thông tin tiêu dùng Giải Trí
13:00Danh sách đen
Tập 9
14:00Anamika
Linh hồn tội lỗi
14:55Thông tin tiêu dùng Giải Trí
15:00Bí mật của phụ nữ
Tập 24
lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV hôm nay
15:45Sao và sự kiện
Tập 367
16:05Trà mã huyền bí
Tập 9
16:20Thông tin tiêu dùng Giải Trí
16:30Bác sĩ ma cà rồng
Tập 20
17:15Cả đời làm mẹ
Tập 19
18:00Cả đời làm mẹ
Tập 20
19:00Bí mật của phụ nữ
Tập 25
20:00Cô dâu thế tội
Tập 89
21:00Vợ tôi là số 1
Tập 41
22:00Danh sách đen
Tập 10
23:00Sao thế giới
Tập 209
23:30Sợi mì và những huyền thoại
Tập 7

Kênh truyền hình VTVcab 1 - Giải Trí TV

Kênh Giải trí tổng hợp VTVcab 1 thuộc nhóm kênh truyền hình chất lượng cao của Truyền hình cáp Việt Nam - đã chính thức đổi mới toàn diện về nội dung nhằm nâng cao chất lượng. Những thay đổi nâng cấp của kênh tập trung đảm bảo tính hấp dẫn, mới lạ và đặc sắc của một kênh giải trí tổng hợp đích thực, hướng đến khán giả trên toàn quốc, đặc biệt nhóm khán giả phụ nữ và các gia đình trẻ.