Lịch phát sóng VTVcab 1 – Giải Trí TV thứ 3 ngày 16-10-2018

GiờChương trình
00:00Họa mi đừng hót
Tập 63
01:00Sao thế giới
Tập 170
01:30Sợi mì và những huyền thoại
Tập 4
02:00Sao và sự kiện
Tập 329
02:30Mối thù không phai
Tập 34
03:30Sao thế giới
Tập 170
04:00Chuyện khó đỡ
Tập 27
05:00Quý bà cảnh sát
Tập 6
06:00Sợi mì và những huyền thoại
Tập 4
06:30Sao thế giới
Tập 170
07:00Con riêng của mẹ
Tập 52
lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV
08:00Con riêng của mẹ
Tập 53
08:50Thông tin tiêu dùng Giải Trí
09:00Đại chiến kén rể
Tập 7 p1
09:25Thông tin tiêu dùng Giải Trí
09:30Đại chiến kén rể
Tập 7 p2
10:00Nội chiến mẹ kế và con dâu
Tập 35
10:55Thông tin tiêu dùng Giải Trí
11:00Anamika-Linh hồn tội lỗi
Tập 81
12:00Quý bà cảnh sát
Tập 7
12:55Thông tin tiêu dùng Giải Trí
13:00Quả báo
Tập 33
14:00Mối thù không phai
Tập 35
lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV hôm nay
14:50Thông tin tiêu dùng Giải Trí
15:00Nội chiến mẹ kế và con dâu
Tập 35
15:40Thông tin tiêu dùng Giải Trí
15:45Sao thế giới
Tập 170
16:10Thông tin tiêu dùng Giải Trí
16:15Họa mi đừng hót
Tập 64
17:00Con riêng của mẹ
Tập 54
18:00Con riêng của mẹ
Tập 55
19:00Nội chiến mẹ kế và con dâu
Tập 36
20:00Bàn tay tội ác
Tập 172
21:00Gạo nếp gạo tẻ
Tập 71
22:00Quả báo
Tập 34
23:00Sao và sự kiện
Tập 329
23:30Sao thế giới
Tập 170

Kênh truyền hình VTVcab 1 - Giải Trí TV

Kênh Giải trí tổng hợp VTVcab 1 thuộc nhóm kênh truyền hình chất lượng cao của Truyền hình cáp Việt Nam - đã chính thức đổi mới toàn diện về nội dung nhằm nâng cao chất lượng. Những thay đổi nâng cấp của kênh tập trung đảm bảo tính hấp dẫn, mới lạ và đặc sắc của một kênh giải trí tổng hợp đích thực, hướng đến khán giả trên toàn quốc, đặc biệt nhóm khán giả phụ nữ và các gia đình trẻ.